Qo’ng’iroqlar jadvali

                                       Darslar rejimi  ro’yxati

Soat Kirish Chiqish Tanaffus
1 9:00 9:45 5
2 9:50 10:35 5
3 10:40 11:25 15
4 11:40 12:25 5
5 12:30 13:15 5
6 13:20 14:05 5
7 14:10 14:55